logo

جایزه

انحصاریBC.GAME

مجموعه پاداش

جوایز سخاوتمندانه آماده هستند! بیا و گنج خود را پیدا کن!

پاداش کلی

quests

ماموریت ها

ماموریت های تکمیل‌ شده

spin

چرخاندن

گردونه شانس

roll

مسابقه رول

رول رایگان

VIPپاداش

شارژ مجدد

موجود در:VIP 22

بازپرداخت هفتگی

موجود در:VIP 22

بازپرداخت ماهانه

موجود در:VIP 22

بازپرداخت نقدی هفتگی ورزشی

موجود در:VIP 22