اطلاعات بازی
مهیا کننده
Playtech
تلفن همراه
Yes
طراحی قرقره-طراحی پشت سر هم
--
محدوده سهام
--
حداکثر برد
--
راه های پیروزی
--
نوع-نوشتن
--
چرخش رایگان
--
بازگشت به بازیکن
99%
نوسان
--
نرخ ضربه
--
برچسب ویژگی ها
بیشتر نشان بده

نظرات

Hands down the most FAIR and RESPECTFUL staff I've ever experience! I just wish I knew how to talk in the chat so I can say hi and tip their hot girls! Straight up honest and fair game. Very Few can say this! 6 Star review from me. How can I chat when I play??? Dam it!!! Lol