در مورد این بازی

Bank Robbers from Belatra is a thrilling and exciting casino game with stunning graphics and animations. The game is based on bank robbery with symbols such as banknotes, safes, and robbers. Players will have the chance to win big as they spin the reels and match symbols. With bonus rounds and free spins, this game offers endless entertainment and the chance to win big payouts. Join the action and experience the thrill of robbing banks with Bank Robbers at BC.GAME!

اطلاعات بازی
مهیا کننده
Belatra
تلفن همراه
Yes
طراحی قرقره-طراحی پشت سر هم
5 x 3
محدوده سهام
$0.25 to $25
حداکثر برد
500x
راه های پیروزی
25
نوع-نوشتن
Video Slots
چرخش رایگان
Yes
بازگشت به بازیکن
99%
نوسان
Medium
نرخ ضربه
--
بیشتر نشان بده