logo
Gronk's Gems
منتشر کردن--
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بازی
مهیا کننده
Hacksaw
تلفن همراه
Yes
طراحی قرقره-طراحی پشت سر هم
--
محدوده سهام
--
حداکثر برد
--
راه های پیروزی
--
نوع-نوشتن
--
چرخش رایگان
--
بازگشت به بازیکن
96%
نوسان
--
نرخ ضربه
--
برچسب ویژگی ها
بیشتر نشان بده
نظرات