logo
Panther Queen
منتشر کردن--
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بازی
مهیا کننده
Pragmatic Play
تلفن همراه
Yes
طراحی قرقره-طراحی پشت سر هم
--
محدوده سهام
--
حداکثر برد
0.00
راه های پیروزی
--
نوع-نوشتن
--
چرخش رایگان
--
بازگشت به بازیکن
96.5%
نوسان
--
نرخ ضربه
--
بیشتر نشان بده
نظرات