logo

مرکز کمک

خط مشی مبادله BC

BC.GAME یک سیاست سختگیرانه ضد پولشویی دارد. این مطابق با رویه های AML ما است که در شرایط خدمات ما ذکر شده است.

اگر ما مشکوک به واریز‌ها و برداشت‌ها مبنی بر تلاش برای مبادله ارز‌ها باشیم، این حق را برای خود محفوظ می‌داریم که برداشت‌ها را تا تکمیل یکی از مراحل زیر حفظ کنیم

۱. برداشت پس از تکمیل کامل تأیید حساب و KYC ارسال می شود

۲. برداشت بازپرداخت شد و 1 برابر روش بازی انجام شده است.

BCSwap همیشه سعی می کند اطمینان حاصل کند که همه موارد حل شده است و موارد فوق را می توان مطابق با شرایط خاص تغییر داد.