logo

help center

Limitasyon sa katumpakan ng coin

Dahil sa limitasyon sa katumpakan ng data storage, ang pagbabago na halaga na mas mababa pa sa tiyak ay hindi magkakabisa. Ang pinakamababang katumpakan ng karamihan sa mga coins ay magkakapareho lang sa karamihang katumpakan ng blockchain. Halimbawa, ang pinakamababang unit sa SATS ay 1. Makikita sa table na ito ang pinakamababang katumpakan ng data storage ng bawat coins:

PeraLimitasyon sa tumpak na Coin
BTC0.00000001