logo

trung tâm trợ giúp

Tại sao bạn cần phí Rút tiền?

Khi chúng tôi tạo một giao dịch, thông tin sẽ được phát lên mạng và người khai thác thu thập và đóng các khối sản phẩm và chỉ sau khi khối được tạo ra, giao dịch mới được công nhận. Mặc dù những người khai thác sẽ nhận được phần thưởng bằng tiền cố định sau khi tạo khối, nhưng theo quy tắc, phần thưởng sẽ dần giảm đi một nửa và ngày càng ít đi, và cuối cùng, những người khai thác có thể không có lãi. Do đó, phí giao dịch là cần thiết để duy trì sự hoạt động đối với việc khai thác.

Vai trò của phí Rút tiền

1. Khuyến khích người khai thác

2. Ngăn chặn các giao dịch nhỏ quá mức tấn công mạng. Do là mạng P2P nên khả năng xử lý giao dịch bị hạn chế. Nếu mọi người thường xuyên thực hiện các giao dịch nhỏ, mạng sẽ bị tắc nghẽn, gây ra sự chậm trễ hoặc thậm chí đình trệ. Vì vậy hãy đặt ngưỡng, số lượng giao dịch tự nhiên sẽ giảm khi có một giao dịch nhỏ.

Phí Rút tiền là bao nhiêu?

Vì giao dịch là một khoản phí hai chiều, điều đó có nghĩa việc bán một loại tiền kỹ thuật số yêu cầu ít nhất 0,1% phí Rút tiền đối với hệ thống.